Joomfish System Plugin not enabled

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Kinh Doanh
Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tiện ích

Bảng quảng cáo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay495
mod_vvisit_counterHôm qua636
mod_vvisit_counterTuần này2236
mod_vvisit_counterTháng này12655
mod_vvisit_counterTất cả1434085

Đang truy cập

Hiện có 13 khách Trực tuyến
Danh mục
Từ khóa
PDFPrint

Chế tạo Dụng cụ đặc biệt

    Trong sản xuất loạt loạt và loạt lớn, Dụng cụ đặc biệt thường được áp dụng vì chúng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

 

    Mét trong c¸c thÕ m¹nh cña Thµnh Nam lµ chÕ t¹o Dông cô ®Æc biÖt tõ thÐp giã, hîp kim cøng hay vËt liÖu siªu cøng như­ CBN hoÆc PCD.  H·y göi b¶n vÏ Dông cô cho chóng t«i qua e-mail hoÆc Fax, kÌm theo b¶n vÏ bÒ mÆt chi tiÕt cÇn gia c«ng còng như­ vËt liÖu chi tiÕt, th«ng sè c¾t yªu cÇu v.v

 

 

    Chóng t«i sÏ b¸o gi¸. Quý vÞ sÏ nhËn ®­îc Dông cô nh­ư ý khi ®Æt hµng. 

 

H·y liªn hÖ víi chóng t«i khi cÇn biÕt thªm chi tiÕt.