Print Print
Print

Phục hồi dụng cụ cắt

Dụng cụ mà Thành Nam cung cấp đã được khách hàng thừa nhận về chất lượng và năng suất. Điều này không chỉ đúng đối với Dụng cụ mới, mà còn đúng với Dụng cụ mà Thành Nam phục hồi . Dụng cụ mà khách hàng phục hồi – mài sắc lại và phủ lại – được chuẩn hóa theo điều kiện sử dụng  và được lưu trữ riêng  cho từng khách hàng. Bằng biện pháp này, khách hàng có thể giảm chi phí Dụng cụ khoảng 50% - mà vẫn nhận được chất lượng và năng suất như Dụng cụ mới.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.