Print Print
Print

Dao phay thép gió và hợp kimDao PCD (2)

Dao phay vật liệu có độ cứng dưới 54 HRC (0)

Dao phay đầu cầu phay thép đã tôi (0)

Phay hợp kim cứng vạn năng (43)

Phay ngón năng suất cao HPC (27)